Jade

Det finns två olika sorters jade: jadeit jade och nefrit jade.