Petoskey sten

Petoskeysten är en variant av agatiserad korall.