Transvaal jade

Transvaal jade är en vilseledande benämning på hydrogrossular granat.